Sierżant podchorąży PSZ w mundurze służbowo-wyjściowym. (PL)

 

 

Sławny brytyjski Battle Dress (No 2 Service Dress) noszony z szarą koszulą, parcianym pasem głównym i brytyjską furażerką. Na obszytych biało-czerwonym sznurem podchorążackich naramiennikach polskie dystynkcje sierżanta, ale ze srebrną obwódką i złotymi krokiewkami, a na rękawach brytyjskie dystynkcje (sergeant), poniżej wszycia rękawów proste plakietki sukienne barwy niebieskiej, z drukowanymi białą farbą napisami ,,POLAND". Na furażerce, z lewej strony, powinien być przypięty srebrny orzełek ,,ogólnowojskowy" (bez husarskich skrzydeł).