MUNDURY

 

 

 

 

 Polska

 Stany Zjednoczone

.:Sierżant podchorąży PSZ w mundurze służbowo-wyjściowym

 

.: Major - pilot we współczesnym kombinezonie lotniczym

 

.:Podoficer, technik startowy na lotniskowcu

 

.: Pilot we współczesnym kombinezonie (one-piece Flying Suit)

 Wielka Brytania 

 Francja

.: Sierżant technik w mundurze polowym (RAF No 3 Combat Dress)

 

.: Podpułkownik w mundurze wyjściowym letnim (RAF No 4 Dress)

.: Porucznik pilot we współczesnym       kombinezonie roboczym

 

.:Major pilot w mundurze z początku I wojny światowej

 

 Niemcy

 Rosja/ZSRR 

.: Szeregowy podchorąży szkoły lotniczej Luftwaffe III Rzeszy

 

.: Kapitan pilot Luftwaffe RFN w kombinezonie personelu latającego

 .: Oficer pilot w zimowym kombinezonie futrzanym z czasów II wojny światowej

 

.: Kombinezon personelu latającego z lat siedemdziesiątych