Lubelska Wytwórnia Samolotów (LWS)

Lubelska Wytwórnia Samolotów, LWS, zakłady powstałe w lutym 1936, po upaństwowieniu Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie; zatrudniały ok. 1400 pracowników, m.in. inż.inż. Zbysława Ciołkosza, Ryszarda Bartela, Jerzego Teisseyre'a. W 1936 ukończono produkcję 50 egz. samolotów towarzyszących R-XIIIF, rozpoczętą przed upaństwowieniem wytwórni. W latach 1936-1939 wyprodukowano 15 egz. samolotów bombowych LWS-4 Żubr i uruchomiono produkcję licencyjną samolotów RWD-14 Czapla (łącznie 65 egz.). W 1938 powstał prototyp samolotu rozpoznawczego LWS-3 Mewa, konstrukcji inż. inż. Jerzego Teisseyre'a i Władysława Fiszdona, wg. wstępnego projektu inż. Zbysława Ciołkosza. W 1939 wytwórnia rozpoczęła produkcję serii liczącej 200 egz. W końcu sierpnia 8 egz. samolotów Mewa było na ukończeniu, a 2 egz. gotowe do lotu. Wybuch II wojny światowej przerwał produkcję; 2 IX 1939 zakłady zostały zbombardowane.

Więcej:

.: RWD - 14